NASZE PRZEDSZKOLE OD 18.01.2021 PRACUJE DO GODZINY 15.00

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE W POLSCE NADAL OBOWIĄZUJE STREFA CZERWONA, NASZE PRZEDSZKOLE OD 18.01.2021. PRACUJE DO GODZINY 15.00

Zgodnie z piątą aktualizacją Sanepidu dotyczącą wytycznych dla przedszkoli,
i oddziałów przedszkolnych w szkołach nie należy przyprowadzać do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.
Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

Nauczyciel ma prawo prosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
Do placówki nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy
przebywają na kwarantannie.