Stowarzyszenie

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej zawiązało się w 2011 roku, w celu ratowania likwidowanej szkoły.  Swoją działalnością od początku kieruje się dobrem dzieci w miejscowości, chcąc zapewnić im pewną i stabilną edukację.
Jednak mimo to w 2013 r. szkoła została zamknięta. Początkiem roku 2017 powołany został nowy zarząd  Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu i pracy rodziców tworzących stowarzyszenie oraz przychylności obecnych władz Gminy Świlcza we wrześniu 2017 roku doszło do reaktywacji szkoły podstawowej i przedszkola.

 

Władze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej

Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący: Edyta Kogut
Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Zając
Skarbnik: Edyta Jakson-Wielgos
Sekretarz: Daniel Korbaś
Członek: Elżbieta Kocur
Członek: Marta Byjoś

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Przewodniczący: Marek Maksymowicz
Sekretarz: Rafał Krowiak
Członek: Katarzyna Ostraszewska

Podstawowe dane organizacyjne Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej
Błędowa Zgłobieńska 99, 36-071 Trzciana
TEL: 17/ 710 17 94

NIP: 5170356922, REGON 180766509
KRS 0000396884
NR RACHUNKU ING: 66 1050 1562 1000 0090 3126 4485

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – kliknij aby pobrać

Opłaty:
Opłata członkowska- 50 zł/ rok