Plan dnia

Ramowy plan dnia
grupa „Żabki” – 3, 4 latki

6.30 – 8.20 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.20 – 8.30 – czynności porządkowe w sali, doskonalenie umiejętności samoobsługowych w łazience -przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 9.30 – Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju dostosowana do ich możliwości.

9.30 – 10.50 – Swobodne zabawy dzieci w sali, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw – w zależności od pogody. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (2 razy w tygodniu), rytmiki (1 raz w tygodniu)

10.50 – 11.00 – przygotowanie do obiadu

11.00 – 11.30 – obiad (II danie)

11.30 – 13.15 – poobiednia toaleta – mycie zębów, przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

13.15 – 13.30 – przygotowanie do obiadu

13.30 – 14.00 – obiad (zupa)

14.00 – 16.30 – Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, manualne, indywidualna praca z dziećmi lub zabawy w ogrodzie (w zależności od pogody). Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy plan dnia
grupa starsza 

6.30-8.00 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

8.00-8.30 – Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i higieniczne.

8.30-9.00 – Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00-9.10 – Czynności higieniczne po zakończeniu śniadania.

9.15- 10.15 – Zajęcia dydaktyczne zgodne z realizacją podstawy programowej.

10.15-10.30 – Przerwa śródlekcyjna. Swobodne zabawy dzieci.

10.30-10.50 – Zabawy dywanowe, wyciszajace grupę, integracyjne, usprawniające pamięć i koncentrację.

10.50-11.00– Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowujace do obiadu.

11.00-11.20 – Obiad (II danie). Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

11.20- 12.00 – Zajęcia manualne/plastyczne.

12.00- 13.00 – Zajęcia indywidualne z dziećmi, spacery, zabawy ruchowe.

13.00-13.30 – Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu.

13.30-13.45 – Obiad (zupa). Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

13.45- 16.00 – Odpoczynek, zabawy w kącikach, rozchodzenie się dzieci do domu.

Zajęcia dodatkowe:

  • j. angielski
  • rytmika
  • religia/etyka
  • gimnastyka korekcyjna