Drodzy Rodzice!!

Informujemy, iż nasze przedszkole pracuje do 22 grudnia, od 23 grudnia do 8 stycznia przewidziana jest zimowa przerwa świąteczna i ferie.

 Od 11 do 15 stycznia placówka będzie pełnić dyżur feryjny – zajęcia opiekuńcze.